Milvus aegyptius 1, Geelsnavelwouw, Saxifraga-Bart Vastenhouw Milvus aegyptius 2, Geelsnavelwouw, Saxifraga-Bart Vastenhouw Milvus aegyptius 3, Geelsnavelwouw, Saxifraga-Bart Vastenhouw Milvus aegyptius 6, Geelsnavelwouw, Saxifraga-Bart Vastenhouw
Milvus aegyptius 7, Geelsnavelwouw, Saxifraga-Bart Vastenhouw