GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 1, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 2, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 3, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 5, Saxifraga-Dirk Hilbers
GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 6, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 7, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 8, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 10, Saxifraga-Dirk Hilbers
GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 11, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 12, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 14, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 15, Saxifraga-Dirk Hilbers
GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 16, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 17, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 18, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 19, Saxifraga-Dirk Hilbers
GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 20, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 21, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 22, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 23, Saxifraga-Dirk Hilbers
GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 24, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 25, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 26, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 27, Saxifraga-Dirk Hilbers
GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 28, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 29, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 30, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 31, Saxifraga-Dirk Hilbers
GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 32, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 33, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 34, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 35, Saxifraga-Dirk Hilbers
GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 36, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 37, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 38, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 39, Saxifraga-Dirk Hilbers
GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 40, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 41, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 42, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 43, Saxifraga-Dirk Hilbers
GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 44, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Anatoliki Makedonia kai Thraki, Xanthi, Livaditis 45, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Crete, Lasithi, Exo Mouliana 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Exo Mouliana 2, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
GR, Crete, Lasithi, Exo Mouliana 3, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Exo Mouliana 4, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Exo Mouliana 5, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Exo Mouliana 6, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
GR, Crete, Lasithi, Exo Mouliana 7, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Exo Poutami 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Exo Poutami 2, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Exo Poutami 3, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
GR, Crete, Lasithi, Exo Poutami 4, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Exo Poutami 5, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Exo Poutami 6, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Exo Poutami 7, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
GR, Crete, Lasithi, Exo Poutami 8, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Kera 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Kiminaki 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Kiminaki 2, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
GR, Crete, Lasithi, Kiminaki 3, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Kiminaki 4, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Kiminaki 5, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Kiminaki 6, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
GR, Crete, Lasithi, Kiminaki 7, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Kiminaki 8, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Kiminaki 9, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Kiminaki 10, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
GR, Crete, Lasithi, Kiminaki 11, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Kiminaki 12, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Kiminaki 13, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Kiminaki 14, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
GR, Crete, Lasithi, Kiminaki 15, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Neapoli 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Sfaka 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Lasithi, Tourloti 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
GR, Crete, Rethimnon, Agios Vasilios 1, Saxifraga-Jan van der Straaten GR, Crete, Rethimnon, Agios Vasilios 2, Saxifraga-Jan van der Straaten GR, Crete, Rethimnon, Agios Vasilios 3, Saxifraga-Jan van der Straaten GR, Crete, Rethimnon, Agios Vasilios 4, Saxifraga-Jan van der Straaten
GR, Crete, Rethimnon, Fourousas 1, Saxifraga-Jan van der Straaten GR, Crete, Rethimnon, Fourousas 2, Saxifraga-Jan van der Straaten GR, Crete, Rethimnon, Fourousas 3, Saxifraga-Jan van der Straaten GR, Crete, Rethimnon, Gianiou 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
GR, Crete, Rethimnon, Gianiou 2, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Rethimnon, Mournes 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Rethimnon, Mournes 2, Saxifraga-Jan van der Straaten GR, Crete, Rethimnon, Thronos 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
GR, Crete, Rethimnon, Thronos 2, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Rethimnon, Thronos 3, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Rethimnon, Thronos 4, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Crete, Rethimnon, Voleones 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
GR, Crete, Rethimnon, Voleones 2, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen GR, Evros, Dadia forest 2, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Evros, Dadia forest 3, Saxifraga-Dirk Hilbers GR, Fokida, Gionia 1, Saxifraga-Jan van der Straaten
GR, Lesvos, Sigri 1, Saxigfraga-Lianne Schroeder GR, Lesvos, Sigri 2, Saxigfraga-Lianne Schroeder GR, Lesvos, Sigri 3, Saxigfraga-Lianne Schroeder GR, Pieria,  Lofos 1, Saxifraga-Jan van der Straaten
GR, Pieria,  Lofos 2, Saxifraga-Jan van der Straaten