Tubularia larynx 1, Gorgelpijp, Saxifraga-Eric Gibcus Tubularia larynx 2, Gorgelpijp, Saxifraga-Eric Gibcus