Xanthoria elegans 1, Rood dooiermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Xanthoria elegans 2, Rood dooiermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Xanthoria elegans 3, Rood dooiermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Xanthoria elegans 4, Rood dooiermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Xanthoria elegans 5, Rood dooiermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Xanthoria elegans 6, Rood dooiermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Xanthoria elegans 7, Rood dooiermos, Saxifraga-Rutger Barendse Xanthoria elegans 8, Rood dooiermos, Saxifraga-Rutger Barendse
Xanthoria elegans 9, Rood dooiermos, Saxifraga-Jan van der Straaten Xanthoria elegans 10, Rood dooiermos, Saxifraga-Jan van der Straaten