Peltigera rufescens 1, Klein leermos, Saxifraga-Marijke Verhagen Peltigera rufescens 2, Klein leermos, Saxifraga-Jan van der Straaten Peltigera rufescens 3, Klein leermos, Saxifraga-Jan van der Straaten