Peltigera hymenina 1, Kaal leermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Peltigera hymenina 2, Kaal leermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Peltigera hymenina 3, Kaal leermos, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen