Melanelia stygia 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Melanelia stygia 2, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Melanelia stygia 3, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen