Hirneola auricula-judae 1, Echt judasoor, Saxifraga-Jan de Laat Hirneola auricula-judae 2, Echt judasoor, Saxifraga-Jan de Laat Hirneola auricula-judae 3, Echt judasoor, Saxifraga-Jan van der Straten Hirneola auricula-judae 4, Echt judasoor, Saxifraga-Peter Meininger
Hirneola auricula-judae 5, Echt judasoor, Saxifraga-Peter Meininger Hirneola auricula-judae 6, Echt judasoor, Saxifraga-Rik Kruit Hirneola auricula-judae 7, Echt judasoor, Saxifraga-Rik Kruit Hirneola auricula-judae 8, Echt judasoor, Saxifraga-Peter Meininger
Hirneola auricula-judae 9, Echt judasoor, Saxifraga-Peter Meininger Hirneola auricula-judae 10, Echt judasoor, Saxifraga-Peter Meininger Hirneola auricula-judae 11, Echt judasoor, Saxifraga-Frank Dorsman  Hirneola auricula-judae, Echt judasoorAW-duinen 150711 Hirneola auricula-judae 12, Echt judasoor, Saxifraga-Rik Kruit