Helvella elastica 1, Holsteelkluifzwam, Saxifraga-Luc Hoogenstein Helvella elastica 2, Holsteelkluifzwam, Saxifraga-Jan de Laat Helvella elastica 3, Holsteelkluifzwam, Saxifraga-Jaap Schelvis Helvella elastica 4, Holsteelkluifzwam, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Helvella elastica 5, Holsteelkluifzwam, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen