Grifola frondosa 1, Eikhaas, Saxifraga-Jan de Laat Grifola frondosa 2, Eikhaas, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Grifola frondosa 3, Eikhaas, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Grifola frondosa 4, Eikhaas, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Grifola frondosa 5, Eikhaas, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Grifola frondosa 6, Eikhaas, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Grifola frondosa 7, Eikhaas, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Grifola frondosa 8, Eikhaas, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Grifola frondosa 9, Eikhaas, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen