Cystoderma amianthinum 1, Okergele korrelhoed, Saxifraga-Marijke Verhagen Cystoderma amianthinum 2, Okergele korrelhoed, Saxifraga-Marijke Verhagen Cystoderma amianthinum 3, Okergele korrelhoed, Saxifraga-Jan van der Straaten Cystoderma amianthinum 4, Okergele korrelhoed, Saxifraga-Lucien Rommelaars
Cystoderma amianthinum 5, Okergele korrelhoed, Saxifraga-Lucien Rommelaars Cystoderma amianthinum 6, Okergele korrelhoed, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cystoderma amianthinum 7, Okergele korrelhoed, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cystoderma amianthinum 8, Okergele korrelhoed, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen