Serapias politisi

Serapias politisi 1, Saxifraga-Hans Dekker