Scorzonera villosa

Scorzonera villosa 1, Saxifraga-Jasenka Topic