Saxifraga rotundifolia, Round-leaved Saxifraga

Saxifraga rotundifolia 1, Saxifraga-Marijke Verhagen Saxifraga rotundifolia 2, Saxifraga-Marijke Verhagen Saxifraga rotundifolia 3, Saxifraga-Marijke Verhagen Saxifraga rotundifolia 4, Saxifraga-Marijke Verhagen
Saxifraga rotundifolia 5, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Saxifraga rotundifolia 6, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Saxifraga rotundifolia 7, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Saxifraga rotundifolia 8, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Saxifraga rotundifolia 9, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Saxifraga rotundifolia 10, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Saxifraga rotundifolia 11, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Saxifraga rotundifolia 12, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen