Salicornia procumbens

Salicornia procumbens 1, Langarige zeekraal, Saxifraga-Rutger Barendse Salicornia procumbens 2, Langarige zeekraal, Saxifraga- Peter Meininger Salicornia procumbens 3, Langarige zeekraal, Saxifraga-Jan van der Straaten Salicornia procumbens 4, Langarige zeekraal, Saxifraga-Jan van der Straaten
Salicornia procumbens 5, Langarige zeekraal, Saxifraga-Jan van der Straaten Salicornia procumbens 6, Langarige  zeekraal, Saxifraga-Peter Meininger