Oxalis corniculata, Creeping Wood Sorrel

Oxalis corniculata 15, Gehoornde klaverzuring, Saxifraga-Ed Stikvoort Oxalis corniculata 16, Gehoornde klaverzuring, Saxifraga-Ed Stikvoort Oxalis corniculata 17, Gehoornde klaverzuring, Saxifraga-Ed Stikvoort Oxalis corniculata 18, Gehoornde klaverzuring, Saxifraga-Ed Stikvoort
Oxalis corniculata 19, Gehoornde klaverzuring, Saxifraga-Ed Stikvoort