Orchis sezikiana

Orchis sezikiana 1, Saxifraga-Hans Dekker Orchis sezikiana 2, Saxifraga-Hans Dekker