Onopordum acanthium

Onopordum acanthium 1, Saxifraga-Jan van der Straaten Onopordum acanthium 2, Saxifraga-Jasenka Topic