Knautia illyrica

Knautia illyrica 1, Saxifraga-Branko Bakan Knautia illyrica 2, Saxifraga-Jan van der Straaten Knautia illyrica 3, Saxifraga-Jan van der Straaten