Kleinia neriifolia

Kleinia neriifolia 1, Saxifraga-Dirk Hilbers