Galega officinalis, French Lilac

Galega officinalis 1, Galega, Saxifraga-Peter Meininger Galega officinalis 2, Galega, Saxifraga-Peter Meininger Galega officinalis 3, Galega, Saxifraga-Rutger Barendse Galega officinalis 4, Galega, Saxifraga-Rutger Barendse
Galega officinalis 5, Galega, Saxifraga-Rutger Barendse Galega officinalis 6, Galega, Saxifraga-Rutger Barendse Galega officinalis 7, Galega, Saxifraga-Rutger Barendse Galega officinalis 8, Galega, Saxifraga-Peter Meininger