Frangula alnus, Alder Buckthorn

Frangula alnus 1, Sporkehout, Saxifraga-Jasenka Topic Frangula alnus 2, Sporkehout, Saxifraga-Marijke Verhagen Frangula alnus 3, Sporkehout, Saxifraga-Marijke Verhagen