Euphorbia peplus, Petty Spurge

Euphorbia peplus 1, Tuinwolfsmelk, Saxifraga-Jasenka Topic Euphorbia peplus 2, Tuinwolfsmelk, Saxifraga-Marijke Verhagen