Datura stramonium, Jimsonweed

Datura stramonium 1, Doornappel, Saxifraga-Piet Zomerdijk Datura stramonium 2, Doornappel, Saxifraga-Piet Zomerdijk Datura stramonium 3, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse Datura stramonium 4, Doornappel, Saxifraga-Peter Meininger
Datura stramonium 5, Doornappel, Saxifraga-Peter Meininger Datura stramonium 6, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse Datura stramonium 7, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse Datura stramonium 8, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse
Datura stramonium 9, Doornappel, Saxifraga-Peter Meininger Datura stramonium 10, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse Datura stramonium 11, Doornappel, Saxifraga-Jan van der Straaten Datura stramonium 12, Doornappel, Saxifraga-Jan van der Straaten
Datura stramonium 13, Doornappel, Saxifraga-Peter Meininger Datura stramonium 14, Doornappel, Saxifraga-Peter Meininger Datura stramonium 15, Doornappel, Saxifraga-Peter Meininger Datura stramonium 16, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse
Datura stramonium 17, Doornappel, Saxifraga-Rutger Barendse Datura stramonium 18, Doornappel, Saxifraga-Bart Vastenhouw