Dactylis polygama

Dactylis polygama 1, IJle kropaar, Saxifraga-Peter Meininger