Cephalaria alpina, Yellow Cephalaria

Cephalaria alpina 1, Saxifraga-Jan van der Straaten Cephalaria alpina 2, Saxifraga-Jan van der Straaten Cephalaria alpina 3, Saxifraga-Marijke Verhagen Cephalaria alpina 4, Saxifraga-Jan van der Straaten
Cephalaria alpina 5, Saxifraga-Jan van der Straaten Cephalaria alpina 6, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Cephalaria alpina 7, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen