Celtis australis

Celtis australis 1, Saxifraga-Dirk Hilbers Celtis australis 2, Saxifraga-Rutger Barendse Celtis australis 3, Saxifraga-Rutger Barendse Celtis australis 4, Saxifraga-Rutger Barendse