Carduus pycnocephalus, Plymouth Thistle

Carduus pycnocephalus 1, Saxifraga-Jan van der Straaten Carduus pycnocephalus 2, Saxifraga-Jan van der Straaten Carduus pycnocephalus 3, Saxifraga-Rutger Barendse Carduus pycnocephalus 4, Saxifraga-Rutger Barendse
Carduus pycnocephalus 5, Saxifraga-Jan van der Straaten