Callitriche palustris

Callitriche palustris 1, Klein sterrekroos, Saxifraga-Jasenka Topic Callitriche palustris 2, Klein sterrekroos, Saxifraga-Jasenka Topic