Cachrys trifida

Cachrys trifida 1, Saxifraga-Piet Zomerdijk