Asplenium fissum

Asplenium fissum 1, Saxifraga-Jasenka Topic