Aremonia agrimonoides

Aremonia agrimonoides 1, Saxifraga-Rutger Barendse Aremonia agrimonoides 2, Saxifraga-Rutger Barendse