Anthemis chia 1, Saxifraga-Piet Zomerdijk Anthemis chia 2, Saxifraga-Jan van der Straaten Anthemis chia 3, Saxifraga-Jan van der Straaten Anthemis chia 4, Saxifraga-Jan van der Straaten
Anthemis chia 5, Saxifraga-Jan van der Straaten Anthemis chia 6, Saxifraga-Jan van der Straaten Anthemis chia 7, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Anthemis chia 8, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen