Ambrosia trifida

Ambrosia trifida 1, Saxifraga-Rutger Barendse Ambrosia trifida 2, Saxifraga-Rutger Barendse