Aloe mitriformis

Aloe mitriformis 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Aloe mitriformis 2, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Aloe mitriformis 3, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Aloe mitriformis 4, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen