Ephydatia fluviatilis 1, Zoetwaterspons, Saxifraga-Eric Gibcus Ephydatia fluviatilis 2, Zoetwaterspons, Saxifraga-Eric Gibcus Ephydatia fluviatilis 3, Zoetwaterspons, Saxifraga-Eric Gibcus Ephydatia fluviatilis 4, Zoetwaterspons, Saxifraga-Eric Gibcus
Ephydatia fluviatilis 5, Zoetwaterspons, Saxifraga-Eric Gibcus