I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 18, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 19, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 20, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 21, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 22, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 23, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 24, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 25, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 26, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 27, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 28, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 31, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 33, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 34, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 35, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 36, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 37, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 38, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 39, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 40, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 41, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 42, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 43, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 44, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 45, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 46, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 58, Saxifraga-Annemiek Bouwman I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 59, Saxifraga-Annemiek Bouwman
I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 60, Saxifraga-Annemiek Bouwman I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 61, Saxifraga-Annemiek Bouwman I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 62, Saxifraga-Annemiek Bouwman I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 63, Saxifraga-Annemiek Bouwman
I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 64, Saxifraga-Annemiek Bouwman I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 65, Saxifraga-Annemiek Bouwman I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 66, Saxifraga-Annemiek Bouwman I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 67, Saxifraga-Annemiek Bouwman
I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 68, Saxifraga-Annemiek Bouwman I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada 69, Saxifraga-Annemiek Bouwman I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada, Langkofel 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada, Langkofel 2, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada, Langkofel 3, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada, Puez-Geisler, Col Dala Sone 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada, Sellagruppe 1, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada, Sellagruppe 2, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada, Sellagruppe 3, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada, Sellagruppe 4, Saxifraga-Annemiek Bouwman I, Sued Tirol, Canazei, Marmolada, Sellagruppe 5, Saxifraga-Annemiek Bouwman I, Sued-Tirol, Corvara, Naturpark Puez-Geisler 69, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
I, Sued-Tirol, Corvara, Naturpark Puez-Geisler 131, Saxifraga-Annemiek Bouwman I, Sued-Tirol, Corvara, Naturpark Puez-Geisler, Altipiano de Crespeina 18, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued-Tirol, Corvara, Naturpark Puez-Geisler, Forcella de Crespeina 2, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued-Tirol, Corvara, Naturpark Puez-Geisler, Forcella de Crespeina 27, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
I, Sued-Tirol, Corvara, Naturpark Puez-Geisler, Forcella de Crespeina 33, Saxifraga-Annemiek Bouwman I, Sued-Tirol, Wolkenstein, Groedner Joch 31, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen I, Sued-Tirol, Wolkenstein, Groedner Joch 85, Saxifraga-Annemiek Bouwman I, Sued-Tirol, Wolkenstein, Groedner Joch 90, Saxifraga-Annemiek Bouwman