E, Caceres, Jaraicejo, Almonte 1, Saxifraga-Dirk Hilbers E, Caceres, Jaraicejo, Almonte 2, Saxifraga-Dirk Hilbers E, Caceres, Jaraicejo, Almonte 3, Saxifraga-Dirk Hilbers E, Caceres, Las Villuercas, Rio Viejas 1, Saxifraga-Dirk Hilbers
E, Cadiz, El Bosque 1, Saxifraga-Dirk Hilbers E, Cadiz, El Bosque, Rio El Bosque 1, Saxifraga-Dirk Hilbers E, Cadiz, El Bosque, Rio El Bosque 2, Saxifraga-Dirk Hilbers