I, Liguria, Portofino 7, Saxifraga-Hans Dekker I, Liguria, Portofino 8, Saxifraga-Hans Dekker