F, Drome, Lus-la-Croix-Haute, Jarjatte 1, Saxifraga-Jan van der Straaten F, Drome, Lus-la-Croix-Haute, Les Fauries 1, Saxifraga-Jan van der Straaten F, Drome, Lus-la-Croix-Haute, Les Fauries 2, Saxifraga-Jan van der Straaten F, Drome, Lus-la-Croix-Haute, Les Fauries 3, Saxifraga-Jan van der Straaten
F, Gard, Saint Martial 1, Saxifraga-Elisabeth Raboin F, Gard, Saint Martial 2, Saxifraga-Elisabeth Raboin F, Isere, Chantelouve, Col d Ornon 1, Saxifraga-Jan van der Straaten F, Isere, Chantelouve, Col d Ornon 2, Saxifraga-Jan van der Straaten
F, Lozere, Florac, Causse de Mejean 1, Saxifraga-Marijke Verhagen F, Lozere, Florac, Causse de Mejean 2, Saxifraga-Marijke Verhagen F, Lozere, Florac, Causse de Mejean 3, Saxifraga-Marijke Verhagen F, Lozere, Florac, Causse de Mejean 4, Saxifraga-Marijke Verhagen
F, Lozere, Florac, Causse de Mejean 11, Saxifraga-Marijke Verhagen F, Lozere, Florac, Causse de Mejean 13, Saxifraga-Marijke Verhagen F, Lozere, Florac, Causse de Mejean 18, Saxifraga-Marijke Verhagen F, Lozere, Florac, Causse de Mejean 19, Saxifraga-Marijke Verhagen
F, Pyrenees Orientales, Vernet-les-Bains 3, Saxifraga-Jan van der Straaten F, Pyrenees Orientales, Vernet-les-Bains, Canigou 1, Saxifraga-Jan van der Straaten F, Pyrenees Orientales, Vernet-les-Bains, Col de Juell 1, Saxifraga-Jan van der Straaten F, Pyrenees Orientales, Vernet-les-Bains, Col de Juell 2, Saxifraga-Jan van der Straaten