Phaneroptera falcata 1, Sikkelsprinkhaan, Saxifraga-Robert Ketelaar Phaneroptera falcata 2, Sikkelsprinkhaan, Saxifraga-Peter Meininger Phaneroptera falcata 3, Sikkelsprinkhaan, Saxifraga-Jaap Bouwman Phaneroptera falcata 4, Sikkelsprinkhaan, Saxifraga-Rutger Barendse
Phaneroptera falcata 5, Sikkelsprinkhaan, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Phaneroptera falcata 6, Sikkelsprinkhaan, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Phaneroptera falcata 7, Sikkelsprinkhaan, Saxifraga-Rob Felix : Animalia, Arthropoda, Insecta, Orthoptera, animal, arthropod, dier, dieren, geleedpotige, geleedpotigen, grasshopper, insect, insecten, krekel, sprinkhaan, sprinkhanen en krekels Phaneroptera falcata 8, Sikkelsprinkhaan, Saxifraga-Rob Felix : Animalia, Arthropoda, Insecta, Orthoptera, animal, arthropod, dier, dieren, geleedpotige, geleedpotigen, grasshopper, insect, insecten, krekel, sprinkhaan, sprinkhanen en krekels
Phaneroptera falcata 9, Sikkelsprinkhaan, Saxifraga-Rob Felix : Animalia, Arthropoda, Insecta, Orthoptera, animal, arthropod, dier, dieren, geleedpotige, geleedpotigen, grasshopper, insect, insecten, krekel, sprinkhaan, sprinkhanen en krekels Phaneroptera falcata 10, Sikkelsprinkhaan, Saxifraga-Jan van der Straaten Phaneroptera falcata 11, Sikkelsprinkhaan, Saxifraga-Jan van der Straaten Phaneroptera falcata 12, female, Sikkelsprinkhaan, Saxifraga-Paul Westrich
Phaneroptera falcata 13, female, Sikkelsprinkhaan, Saxifraga-Paul Westrich Phaneroptera falcata 14, male, Sikkelsprinkhaan, Saxifraga-Paul Westrich Phaneroptera falcata 15, male, Sikkelsprinkhaan, Saxifraga-Paul Westrich