Saxicola torquata, Common Stonechat

Saxicola torquata 1, Roodborsttapuit, male, Saxifraga-Jan van der Straaten Saxicola torquata 2, Roodborsttapuit, male, Saxifraga-Jan van der Straaten Saxicola torquata 3, Roodborsttapuit, male, Saxifraga-Jan van der Straaten Saxicola torquata 4, Roodborsttapuit, male, Saxifraga-Jan van der Straaten
Saxicola torquata 5, Roodborsttapuit, male, Saxifraga-Jan van der Straaten Saxicola torquata 6, Roodborsttapuit, male, Saxifraga-Jan van der Straaten Saxicola torquata 7, Roodborsttapuit, male, Saxifraga-Jan van der Straaten Saxicola torquata 8, Roodborsttapuit, male, Saxifraga-Piet Munsterman
Saxicola torquata 9, Roodborsttapuit, male, Saxifraga-Mark Zekhuis Saxicola torquata 10, Roodborsttapuit, male, Saxifraga-Mark Zekhuis Saxicola torquata 11, Roodborsttapuit, male, Saxifraga-Mark Zekhuis Saxicola torquata 12, Roodborsttapuit, Saxifraga-Piet Munsterman
Saxicola torquata 13, Roodborsttapuit, Saxifraga-Rik Kruit Saxicola torquata 14, Roodborsttapuit, Saxifraga-Rik Kruit Saxicola torquata 15, Roodborsttapuit, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen Saxicola torquata 16, Roodborsttapuit, Saxifraga-Willem van Kruijsbergen
Saxicola torquata 17, Roodborsttapuit, Saxifraga-Henk Baptist Saxicola torquata 115, Roodborsttapuit, Saxifraga-Bart Vastenhouw Saxicola torquata 116, Roodborsttapuit, Saxifraga-Bart Vastenhouw