Phoeniconaias minor 1, Kleine flamingo, Saxifraga-Bart Vastenhouw Phoeniconaias minor 2, Kleine flamingo, Saxifraga-Bart Vastenhouw