Oriolus oriolus 1, Wielewaal, Saxifraga-Bas Klaver