Motacilla yarrellii 1, Rouwkwikstaart, Saxifraga-Piet Munsterman Motacilla yarrellii 2, Rouwkwikstaart, Saxifraga-Piet Munsterman Motacilla yarrellii 3, Rouwkwikstaart, Saxifraga-Piet Munsterman Motacilla yarrellii 4, Rouwkwikstaart, Saxifraga-Luc Hoogenstein : Engeland, England, Farne Isles, sea bird, sea birds, vogel, zeevogel, zeevogels
Motacilla yarrellii 5, Rouwkwikstaart, Saxifraga-Mark Zekhuis Motacilla yarrellii 6, Rouwkwikstaart, Saxifraga-Mark Zekhuis Motacilla yarrellii 7, Rouwkwikstaart, Saxifraga-Mark Zekhuis Motacilla yarrellii 8, Rouwkwikstaart, Saxifraga-Peter Meininger
Motacilla yarrellii 9, Rouwkwikstaart, Saxifraga-Peter Meininger Motacilla yarrellii 10, Rouwkwikstaart, Saxifraga-Henk Sierdsema Motacilla yarrellii 11, Rouwkwikstaart, Saxifraga-Henk Sierdsema Motacilla yarrellii 12, Rouwkwikstaart, Saxifraga-Mark Zekhuis
Motacilla yarrellii 13, Rouwkwikstaart, Saxifraga-Mark Zekhuis Motacilla yarrellii 14, Rouwkwikstaart, Saxifraga-Mark Zekhuis