Motacilla flava 3, Gele kwikstaart, Saxifraga-Luc Hoogenstein Motacilla flava 4, Gele kwikstaart, Saxifraga-Luc Hoogenstein Motacilla flava 5, Gele kwikstaart, Saxifraga-Mark Zekhuis Motacilla flava 6, Gele kwikstaart, Saxifraga-Mark Zekhuis
Motacilla flava 7, Gele kwikstaart, Saxifraga-Mark Zekhuis Motacilla flava 8, Gele kwikstaart, Saxifraga-Mark Zekhuis Motacilla flava 9, Gele kwikstaart, Saxifraga-Mark Zekhuis Motacilla flava 13, Gele kwikstaart, Saxifraga-Jan Nijendijk
Motacilla flava 14, Gele kwikstaart, Saxifraga-Jan Nijendijk Motacilla flava 15, Gele kwikstaart, juvenile, Saxifraga-Piet Munsterman Motacilla flava 16, Gele kwikstaart, juvenile, Saxifraga-Piet Munsterman Motacilla flava 17, Gele kwikstaart, juvenile, Saxifraga-Piet Munsterman
Motacilla flava 18, Gele kwikstaart, Saxifraga-Piet Munsterman Gele kwikstaart #47367 : Motacilla flava, Gele kwikstaart, Ashy-headed Wagtai Motacilla flava 20, Gele kwikstaart, Saxifraga-Jan Nijendijk Motacilla flava 21, Gele kwikstaart, Saxifraga-Jan Nijendijk
Motacilla flava 22, Gele kwikstaart, juvenile, Saxifraga-Piet Munsterman Motacilla flava 23, Gele kwikstaart, Saxifraga-Mark Zekhuis Motacilla flava 24, Gele kwikstaart, Saxifraga-Rik Kruit Motacilla flava 26, Gele kwikstaart, Saxifraga-Hans Dekker
Motacilla flava 27, Gele kwikstaart, Saxifraga-Hans Dekker Motacilla flava 28, Gele kwikstaart, Saxifraga-Hans Dekker Motacilla flava 29, Gele kwikstaart, Saxifraga-Hans Dekker Motacilla flava 30, Gele kwikstaart, Saxifraga-Hans Dekker
Motacilla flava 31, Gele kwikstaart, Saxifraga-Mark Zekhuis Motacilla flava 32, Gele kwikstaart, Saxifraga-Mark Zekhuis Motacilla flava 33, Gele kwikstaart, Saxifraga-Mark Zekhuis Motacilla flava 34, Gele kwikstaart, Saxifraga-Mark Zekhuis
Motacilla flava 35, Gele kwikstaart, Saxifraga-Mark Zekhuis Motacilla flava 42, Gele kwikstaart, Saxifraga-Bart Vastenhouw Motacilla flava 43, Gele kwikstaart, Saxifraga-Bart Vastenhouw Motacilla flava beema 25, Russische gele kwikstaart, Saxifraga-Mark Zekhuis
Motacilla flava dombrowski 38, Roemeense gele kwikstaart, Saxifraga-Henk Baptist Motacilla flava feldegg 10, Balkan gele kwikstaart, Saxifraga-Joerg Mager Motacilla flava feldegg 36, Balkan gele kwikstaart, Saxifraga-Dirk Hilbers Motacilla flava feldegg 37, Balkan gele kwikstaart, Saxifraga-Dirk Hilbers
Motacilla flava flava 39 Gele kwikstaart, Saxifraga-Henk Baptist Motacilla flava iberiae 40, Iberische gele kwikstaart, Saxifraga-Henk Baptist Motacilla flava iberiae 41, Iberische gele kwikstaart, Saxifraga-Henk Baptist Motacilla flava ssp feldegg 11, Balkan gele kwikstaart, Saxifraga-Iztok Skornik
Motacilla flava ssp flavissima 12, Saxifraga-Luc Hoogenstein Motacilla flava ssp thunbergi 1, Saxifraga-Dirk Hilbers Motacilla flava ssp thunbergi 2, Saxifraga-Dirk Hilbers