Merops apiaster 1, Bijeneter, Saxifraga-Jan Nijendijk Merops apiaster 2, Bijeneter, Saxifraga-Jan Nijendijk Merops apiaster 3, Bijeneter, pair, Saxifraga-Jan Nijendijk Merops apiaster 4, Bijeneter, Saxifraga-Jan Nijendijk
Merops apiaster 5, Bijeneter, Saxifraga-Jan Nijendijk Merops apiaster 6, Bijeneter, Saxifraga-Joerg Mager Merops apiaster 7, Bijeneter, Saxifraga-Jan Nijendijk Merops apiaster 8, Bijeneter, pair, Saxifraga-Jan Nijendijk
Merops apiaster 9, Bijeneter, Saxifraga-Jan Nijendijk Merops apiaster 10, Bijeneter, Saxifraga-Jan Nijendijk Merops apiaster 11, Bijeneter, Saxifraga-Jan Nijendijk Merops apiaster 12, Bijeneter, Saxifraga-Marijke Verhagen
Merops apiaster 13, Bijeneter, Saxifraga-Marijke Verhagen Merops apiaster 14, Bijeneter, Saxifraga-Marijke Verhagen Merops apiaster 15, Bijeneter, Saxifraga-Marijke Verhagen Merops apiaster 16, Bijeneter, Saxifraga-Mark Zekhuis
Merops apiaster 17, Bijeneter, Saxifraga-Arie de Knijff Merops apiaster 18, Bijeneter, Saxifraga-Marijke Verhagen Merops apiaster 19, Bijeneter, Saxifraga-Iztok Skornik Merops apiaster 20, Bijeneter, Saxifraga-Iztok Skornik
Merops apiaster 21, Bijeneter, Saxifraga-Joerg Mager Merops apiaster 22, Bijeneter, Saxifraga-Joerg Mager Merops apiaster 23, Bijeneter, Saxifraga-Joerg Mager Merops apiaster 24, Bijeneter, Saxifraga-Joerg Mager
Merops apiaster 25, Bijeneter, Saxifraga-Jan Nijendijk Merops apiaster 26, Bijeneter, Saxifraga-Jan Nijendijk Merops apiaster 27, Bijeneter, Saxifraga-Jan Nijendijk Merops apiaster 28, Bijeneter, Saxifraga-Jan Nijendijk
Merops apiaster 29, Bijeneter, Saxifraga-Mark Zekhuis Merops apiaster 30, Bijeneter, Saxifraga-Marijke Verhagen Merops apiaster 31, Bijeneter, Saxifraga-Marijke Verhagen Merops apiaster 32, Bijeneter, Saxifraga-Marijke Verhagen
Merops apiaster 33, Bijeneter, Saxifraga-Marijke Verhagen Merops apiaster 34, Bijeneter, Saxifraga-Marijke Verhagen Merops apiaster 35, Bijeneter, Saxifraga-Marijke Verhagen Merops apiaster 36, Bijeneter, Saxifraga-Marijke Verhagen
Merops apiaster 37, Bijeneter, Saxifraga-Marijke Verhagen Merops apiaster 38, Bijeneter, Saxifraga-Marijke Verhagen Merops apiaster 39, Bijeneter, Saxifraga-Joerg Mager Merops apiaster 40, Bijeneter, Saxifraga-Joerg Mager
Merops apiaster 41, Bijeneter, Saxifraga-Hans Dekker