Larus minutus 1, Dwergmeeuw, Saxifraga-Piet Munsterman Larus minutus 2, Dwergmeeuw, Saxifraga-Piet Munsterman Larus minutus 3, Dwergmeeuw, Saxifraga-Piet Munsterman Larus minutus 4, Dwergmeeuw, Saxifraga-Piet Munsterman
Larus minutus 5, Dwergmeeuw, Saxifraga-Piet Munsterman Larus minutus 6, Dwergmeeuw, Saxifraga-Piet Munsterman Larus minutus 7, Dwergmeeuw, Saxifraga-Rik Kruit Larus minutus 8, Dwergmeeuw, Saxifraga-Rik Kruit
Larus minutus 9, Dwergmeeuw, Saxifraga- Peter Meininger Larus minutus 10, Dwergmeeuw, Saxifraga- Peter Meininger Larus minutus 11, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw Larus minutus 12, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw
Larus minutus 13, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw Larus minutus 14, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw Larus minutus 15, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw Larus minutus 16, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw
Larus minutus 17, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw Larus minutus 18, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw Larus minutus 19, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw Larus minutus 20, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw
Larus minutus 21, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw Larus minutus 22, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw Larus minutus 23, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw Larus minutus 24, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw
Larus minutus 25, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw Larus minutus 26, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw Larus minutus 27, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw Larus minutus 28, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw
Larus minutus 29, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw Larus minutus 30, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw Larus minutus 31, Dwergmeeuw, Saxifraga-Bart Vastenhouw