Lanius minor 1, Kleine klapekster, Saxifraga-Mark Zekhuis Lanius minor 2, Kleine klapekster, Saxifraga-Joerg Mager Lanius minor 3, Kleine klapekster, Saxifraga-Henk Sierdsema Lanius minor 4, Kleine klapekster, Saxifraga-Henk Sierdsema